Duyurular

Geçmişi Tarih Yapmak: İslam Düşünce Atlası Okumaları

İslam Düşünce Atlası Okumaları Eşref Altaş, İhsan Fazlıoğlu, Lütfi Sunar, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer Amaç: İslam Düşünce Atlası temelinde […]

Akademiye Giriş (Düşünce Atölyesi)

Akademiye Giriş (Düşünce Atölyesi) Ahmet Kamil Cihan Amaç: İnsanın yetkinleşmesini sağlayan yollardan biri olarak bilgilenme, tesadüflere bırakılamaz. Zira bunun için […]

Sosyal Bilimlerde Saha Araştırmaları

Sosyal Bilimlerde Saha Araştırmaları I: Nitel Araştırma Yaklaşımı Aylin Yonca Gençoğlu Amaç: Atölyenin amacı sosyal bilimler alanında saha araştırması yapma […]