Basın Dili Arapçası Atölyesi
Mehmet Çetinkaya

Kapsam: Görsel ve işitsel metinlerden oluşturulacak ders materyalinin
kapsamı, hedef kitlenin seviyesine göre belirlenecektir.

Amaç: Hedef kitlenin mevcut birikimlerinden hareketle metinleri okuma
anlama ve kendine ait kılma beceri ve yeteneklerini geliştirmektir.

Yöntem: Öğrencilere derse gelmeden önce hazırlanmaları için verilen
metinler üzerinden, eksikliği duyulan konular tekrar edilerek ve soru cevap
tekniği kullanılarak, öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı bir yöntem izlenecektir.

Not: Bu çalışmayı takip edecek olan katılımcılardan, en az İmam Hatip Lisesi mezunu
ya da bu liselerin takip ettiği müfredata aşina olmaları beklenmektedir. Bu durumda
İlahiyat Ön Lisans ve İlahiyat Lisans öğrencileri de atölyeye başvurabilir.

Gün: Cumartesi

Saat: 14.00-16.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2. Kat (Derslik 3)