Şehir Okumaları Atölyesi
Yusuf Yerli

Amaç: Bu atölyenin üç temel amacı vardır. Birincisi; ŞEHİR kavramı, fikri,
felsefesi, tarihi, teorileri üzerinde okumalar yapıp, tartışmak. İkincisi; çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirleri; karşılaştırmalı medeniyetler tarihi
üzerinden okumak, anlamak ve anlamlandırmak. Şehir okumaları atölyesinde
her bir katılımcı derslere aktif olarak katılacak ve atölye sonunda bir şehri tüm
yönleri ile tanıtabilecek birikime sahip olacaktır.

Yöntem: Atölye öğrencilerine sahasında otorite kabul edilmiş isimlerce yazılan
temel kaynaklardan bazıları hediye edilecektir. Bu kitaplar ve ders notları üzerinden
farklı medeniyetlerden seçilen şehirler mukayeseli olarak anlatılacaktır.

Kapsam: Bu atölyede derinlemesine incelenecek olan şehirleri şöyle sıralayabiliriz:

-Mekke-Medine-Kudüs-Şam-Halep-Kahire-Bağdat-Isfahan-Semerkant-Sn Petesburg
-Saraybosna-Budapeşte-Viyana-Londra-Paris-Roma-Newyork- Moskova-Atina- İstanbul
-Bursa-Konya-Edirne-Mardin-Amasya-Urfa-Antakya-Erzurum-Sivas-Kayseri

Gün: Perşembe

Saat: 18.00-20.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2. Kat (Derslik 1)