Türk Modernleşmesi Atölyesi
Faruk Kararslan

Amaç: Bugüngü Türkiye’yi siyasal, iktisadi ve sosyal açılardan anlamak ve
doğru yorumlamak için önemli bir kırılmayı ifade eden modernleşme sürecini
kavramak ve bu modernleşme sürecine dair fikir üretmiş düşünürleri tartışmaya
açmaktır.

Kapsam: Bu atölye bağlamında belirli düşünürler üzerinden Türk modernleşmesinin
serancamı ele alınmaya çalışılacaktır Bu düşünürlerin özellikle erken dönem modernleşme
sürecine şahitlik etmiş olması temel kriter olarak belirlenecektir. Fikir dünyamızda yer
edinmiş olan bu isimler üzerinden grup çalışmaları yapılacak ve bu grup çalışmaları
sunumlar halinde tartışmaya açılacaktır. Böylelikle her bir isim derinlemesine tartışılmış
olacaktır. Bu tartışmalar sonrasında ele alınan isimler ile ilgili metinler üretilmesi hedeflenmektedir.

Yöntem: Her hafta yapılacak olan atölye tek taraflı bir anlatımdan ziyade tartışma
ve metin üretme odaklı gerçekleşecektir. Yoğun okuma içermektedir.

Gün: Cuma

Saat: 14.00-16.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2.Kat (Derslik 2)