Akademiye Giriş (Düşünce Atölyesi)
Ahmet Kamil Cihan

Amaç: İnsanın yetkinleşmesini sağlayan yollardan biri olarak bilgilenme,
tesadüflere bırakılamaz. Zira bunun için insanın hayatı oldukça kısadır.
Bu sebeple onu kısa ve hızlı bir sürede edinmenin yolu akademik eğitimden geçer.
Bu derste insan hayatına dâhil olan ve onu şekillendiren temel varoluş biçimlerinin,
kavramların ve değerlerin, insanlık birikimi ve kültürel tecrübemiz ölçüsünce külli
bir tarzda ortaya konması ve anlaşılması hedeflenmektedir. Bu kazanım sağlandığı
takdirde hayata ve varoluş biçimlerine karşı daha sağlıklı bir değerlendirme ve
anlamlandırma faaliyeti yapılabilecektir.

Kapsam: İnsan hayatını çevreleyen kavramlar sıralanırsa bunun varlık, bilgi ve değerden
ibaret olduğu görülür. Zira insan varlık içinde doğruları arayarak önemli gördüğü değerleri
tam da şimdi ve burada gerçekleştirmek ister. Sanki bu onun doğasına yerleşmiş gibidir.
Bu sebeple derslerimizde genel anlamda varlığın ne olduğu, kaynağı ve sonu, kısımları,
varoluş tarzları gibi varlığa ilişkin sorunlar; bilgi ve zan, bilgi çeşitleri, bilme yolları,
doğruluk ve ispatlama gibi bilgiye ilişkin sorunlar; iyi ve kötü, iyinin varlıkta açığa çıkışı,
ahlaki iyi, iyinin mutluluk ile ilişkisi; ailede ve toplumda iyiyi meydana getirme faaliyeti,
iyiyi toplumda korumanın yolları, güzelin ne olduğu, onu algılamanın koşulları, iyinin
güzelle ilişkisi gibi değerler alanına ait sorunlar; bunların yaşandığı bir kategori olarak
zaman ve mekan kavramları ele alınacaktır.

Yöntem: Kapsam ve amaç dikkate alındığında birçok yöntemin devreye girmesi kaçınılmazdır.
Bazı sorunlar teorik olduğu için, öğrencilerimizin derse hazırlıklı gelmelerinin yanı sıra sunumları
dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Zaman zaman örneklerle dersi pekiştirmenin yanı
sıra soru ve cevaplarla derse ilişkin dönütler alınacaktır.

Gün: Cumartesi

Saat: 16.00-18.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2. Kat (Derslik 1)