İslam Düşünce Atlası Okumaları
Eşref Altaş, İhsan Fazlıoğlu, Lütfi Sunar, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer

Amaç: İslam Düşünce Atlası temelinde yürütülecek bu okumalar, İslam düşünce
geleneğindeki bilimsel disiplinleri Klasik, Yenilenme, Muhasebe ve Arayışlar dönemi
boyunca geçirdikleri problematik süreklilikler ve dönüşümler etrafında tanıtmayı amaçlamaktadır.

Kapsam: İslam Düşünce Atlası’nı temel kaynak olarak kabul edecek olan atölyenin kapsamı,
eserde de takip edilen dönemsel ayrıma uygun şekilde belirlenmiştir. Haftalık konu başlıkları şöyledir:

20 Ekim  – İbrahim Halil Üçer: İslam Düşünce Tarihi için Bütüncül bir Okuma Önerisi

27 Ekim  – Lütfi Sunar: Dünya tarihi ve İslam

3 Kasım  – İbrahim Halil Üçer: Klasik Dönem

10 Kasım – Ömer Türker: Yenilenme Dönemi ve Tahkik Arayışları

17 Kasım – Eşref Altaş: Yenilenme Döneminde Felsefe

24 Kasım – İhsan Fazlıoğlu: Yenilenme Döneminde Aklî İlimler

1 Aralık     – İhsan Fazlıoğlu: Muhasebe Dönemi

8 Aralık    – Kapanış Paneli (İstanbul): Arayışlar Dönemi: İbrahim Halil Üçer, Lutfi Sunar, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker

Yöntem: 8 Haftalık bu seminer dizisinde İslam düşünce tarihi yeni bir dönemlendirme
etrafında bütüncül bir okumaya tabi tutulacaktır. Bilginler arası etkileşimler, bilimsel
disiplinleri taşıyan metinsel süreklilikler, metinlerin üretilerek bilginin dolaşıma sokulduğu
kurumlar, kurumlara ve bilginin üretimiyle dolaşımına zemin teşkil eden şehirler ve kültürel
havzalara ilişkin değerlendirmeler ise bu okumaya zaman-mekânsal bir süreklilik kazandıracaktır.

*Bu atölye İLEM’in katkılarıyla gerçekleşmektedir.

Gün: Cumartesi

Saat: 15.00-18.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2. Kat (Derslik 1)