Doğu Batı Konferansları

Doğu/Batı hem bir mekânı, hem bir yönü, hem bir yönelişi, hem bir duyuş, düşünüş ve dünya görüşünü ifade etmekte kullanılan anahtar kavramlardır. Sanattan Siyasete, Musikiden Mimariye, Bilgiden Bilince, Tarihten Tabiata hemen her alanda bu kavramlar dolayımında farklı pratikler ve teoriler geliştirildiğini görüyoruz. Doğu/Batı konferansları bu iki yönün ve yönelimin kaçınılmaz olup olmadığı, üçüncü ve merkezî bir eksenin bulunup bulunmadığı, var ise neliği ve niceliği konusunda aydınlatıcı, ufuk açıcı ipuçları yakalamamıza vesile olacaktır. Sahasında uzman hocalarımızın sunumu ile Kayseri adeta fikrî ziyafetin doyumsuz tadına varacaktır.

Dr. Savaş Ş. Barkçin

Celâleddin Çelik (Mimar)

Prof. Dr. Tahsin Görgün

Prof. Dr. Ömer Türker

Doç. Dr. Faruk Karaarslan

Dr. İbrahim Halil Üçer

Prof. Dr. Turan Koç

Prof. Dr. Ali Uzay Peker

Prof. Dr. Ayhan Çitil

Doç. Dr. Lütfi Sunar

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Doç. Dr. Alev Erkilet

 

 

 

Gün: Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: KCETAŞ Binası Konferans Salonu