Makaleler


Şehirlerin Hafızası – Akif Emre (Sayfa 8-9)


Kayseri Çarşı Pazar – Yusuf Yerli (Sayfa 10-15)


Elindekinin Kıymetini Bilmek Kültürel Miras ve Kentlerin Dönüşümü Bağlamında Bazı Değerlendirmeler – Doç. Dr. Alev Erkilet (Sayfa 16-21)


Şehirleşme Bağlamında Kavramsal Bir Tartışma – Dursun Çiçek (Sayfa 22-35)


Anadolu Şehirleşmesinde Gelenek ve Din Kayseri’de Dini Hayatın Şehirleşme Serüveni – Prof. Dr. Celaleddin Çelik (Sayfa 36-53)


Mahalle, Birlikte Yaşamanın Sosyolojisi – Prof. Dr. Köksal Alver (Sayfa 54-59)


Modern Kent Mekanlarında Toplumsal Unutma – Dr. Faruk Karaarslan (Sayfa 60-67)


Taşrada Merkezin İnşası, Kayseri Örneği – Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nacak (Sayfa 68-73)


Şehir-Sİyaset İlişkisinin Varoluş Dİyalektiği -Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın (Sayfa 74-79)


Mekan Sosyolojisinin İmkanı Üzerine Bir Derkenar – Ömür Nihal Karaarslan (Sayfa 80-87)


Toplumsal Değişme Sürecinde Çarşılardan Alışveriş Merkezlerine Sosyo-Ekonomik Hayat – Yrd. Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu (Sayfa 88-99)


Açık Oturum (Sayfa 100-115)


Kayseri’nin Tarihi Su Yolları – Mehmet Çayırdağ (Sayfa 116-123)


Bir İslam Alimi Olarak Mustafa Asım Köksal – Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal (Sayfa 124-133)


17. Yüzyıl Osmanlı Kayseri’sindeki Kadı’nın Yargı Gücünün Sınırları – Ronald C. Jennings (çeviri) (Sayfa 134-143)


Kayseri Şehrinin İşleme ve Gelişmesinde Bağcılığın Etkileri – Reşat İzbırak (Sayfa 144-155)


İbni Battuta ve Seyahatnamesi – Mustafa Söğüt (Sayfa 156-160)