MAKALELER


AKİF EMRE Geleneksel Sanat Mümkün Mü (Sayfa 6-7)


PROF. DR. YALÇIN ÇETİNKAYA Mûsikîye Dâir (Sayfa 10-17)


PROF. DR. CELALEDDİN ÇELİK ”Terennümden Feryada” Müzik ve Şehir İlişkisi (Sayfa 18-27)


SAVAŞ Ş. BARKÇİN Medeniyet, Müzik ve Mimârî (Sayfa 28-39)


YRD. DOÇ. DR. FATMA ADİLE BAŞER Hikmetten Müziğe, Müzikten Şehre Doğru (Sayfa 40-55)


CAN CEYLAN Şehri Duymak ve Şehir Sağırlığı (Sayfa 56-59)


MEHMET TORUN Bir Daha Çal Selahattin Bey (Sayfa 60-65)


PROF. DR. İLHAN ÖZKEÇECİ Musıki ve Şehrin Ruhu (Sayfa 66-69)


DOÇ. DR. MUTEBER ERBAY Kayseri Türküleri Üzerinden Bir Mekân Okuması (Sayfa 70-75)


DURSUN ÇİÇEK Türkü ile Yanan Şehirler ve İnsanlar Kırşehir ve Neşet Ertaş Üzerine (Sayfa 76-83)


RÜSTEM BUDAK Bir Memleket Havası Arguvan Havası (Sayfa 84-87)


FİKRET KARAKAYA Geleneksel Musikimizin Kayseri’deki Sessiz Nefesi (Sayfa 88-93)


Ruhi Ayangil ile Şehir ve Müzik Üzerine (Sayfa 94-101)


Sadettin Öktem ile (Sayfa 102-105)


Mutlu Torun ile Şehir ve Musiki Üzerine (Sayfa 106-109)


ESRA ABAOĞLU Cumhuriyet Tarihini Popüler Müzikten Dinlemek (Sayfa 110-112)


ADEM MENEKŞEOĞLU Müziği Düşünmek (Sayfa 113-115)


MEHMET AYMAN Protezli Modernite (Sayfa 116-125)


HALİT- EMAM ABUSHANP İslam Şehirciliği ve Mimarisi Fıkhının Çağdaş Kaynakları (Sayfa 126-131)


YRD. DOÇ. DR. M. FAZIL HİMMETOĞLU Açık Tarih Güncel Gerçek II (Sayfa 132-135)


HARUN SÖNMEZ Satırlardan Sadırlara (Sayfa 136-139)


ÜTFİ BERGEN Kırklar ve Şehir (Sayfa 140-149)


PROF. DR. CELAL TÜRER Varlık Üzerine (Sayfa 150-170)