MAKALELER


Ölüm Dikkati – Akif Emre (Sayfa 6-7)


Yazı, Yazar, Şehir ve Mekan – Hüseyin Su (Sayfa 8-13)


Şehir ve Makber – Prof. Dr. Celaleddin Çelik (Sayfa 16-25)


Şehir ve Mezar – Leyla İpekçi (Sayfa 26-29)


Hüve’l Baki – Prof. Dr. Kemal Sayar (Sayfa 30-35)


Mezar Üzerine Ötelerde Bir Şehir – Dursun Çiçek (Sayfa 36-41)


Önce Mezar Vardı – Yusuf Yerli (Sayfa 42-47)


Modern İnsan Mezarlıkta Ne Arar! – M.Zeki Saka (Sayfa 48-57)


Ortaçağ Türbe Mimarisinin İçerdiği Anlamlar Kayseri Döner Kümbet Örneği – Prof. Dr. Ai Uzay Peker (Sayfa 58-65)


Sinan ve Türbe Mimarisi – Prof. Dr. Suphi Saatçi (Sayfa 66-75)


Ölüm Sanat ve Kadın – Doç. Dr. Şerife Tali (Sayfa 76-83)


Beden ve Taşlarında Rakipler Kayseri’nin İki Sultan Hanımı – Katharine Branning Çev. Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu (Sayfa 84-95)


Osmanlı Mezar Taşı Kitabelerinin Dili – Doç Dr Süleyman Berk (Sayfa 96-101)


Osmanlı Mezar Taşlarında Başlıklar, Semboller, Şekiller ve Motifler… -Nidayi Sevim (Sayfa 102-111)


Edebiyatımızda Mezar veya Kabre Dair – Prof. Dr. Atabey Kılıç (Sayfa 112-119)


Kimliğin Bir Boyutu Olarak Evliya Kültü ve Gazi-Veli Motifi – Prof. Dr. Abdulvahap Taştan (Sayfa 120-127)


Şehir ve Ölüm, Taş ve Toprak – Doç. Dr. Hakkı Akın (Sayfa 128-131)


Taşa Nakşedilmiş Dua – Betül Ok (Sayfa 132-135)


Kayseri’nin Tarihi Mezarlıkları – Mehmet Çayırdağ (Sayfa 136-141)


Hayat ve Ölüm Arasında Kayseri Mezarlıkları – Yusuf Dursun (Sayfa 142-147)


Alzeirmer İnsanlar ve Şehirler – Mustafa Doğu (Sayfa 148-155)


Kayseri Uleması Tarafından Sultan 2. Abdulhamid’e Sunulan Teşekkürname – Prof. Dr. Muhittin Eliaçık (Sayfa 156-163)


Yürüyen Her Gece Söken Şafağa bırakır Yerini – Harun Sönmez (Sayfa 164-167)


Modern Bilimin Sosyal Kökenleri – Engar Zilsel Çev. Murat Banuş (Sayfa 168-187)