FİLM OKUMALARI ATÖLYESİ

Osman Yalçın

Kapsamı:  
Bu günün sinema filmleri geçmişten gelen film çekme ve film izleme kültürünün nihai halidir. Bu kültürü oluşturan filmler izleyicinin izleme alışkanlıklarını oluştururken aynı zamanda genç yönetmenler ve sinema yazarları tarafından da çıktıkları yolculukta mihmandar olmuştur. Film okuma atölye çalışmamızda kült filmler ve  bunların yanı sıra farklı tür ve anlatı tekniği uygulanarak üretilmiş filmleri ele alacağız. Bir filmi oluşturan öğeleri öğrenerek başlayacağımız film okuma atölyesinde; göstergebilim, mitoloji, film anlatı türleri konularında ön hazırlığımızı yaparak farklı türlerden filmler üzerinde yapacağımız incelemelerle atölye çalışmamızı gerçekleştireceğiz.

Amacı: Film okuma atölyesinde, özellikle sinema yazarlığı yapmak isteyenlere ve bir filmi profesyonel olarak izleme daha ileriki süreçte film yapma arzusu/isteği duyan gençlere ve kendini genç hissedenlere gereksinim duyacakları alt yapının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bir film üretilmeden önce bir kişinin hayali belki de rüyasıdır. Hayali/rüyayı bir başka birine anlatmanın en doğru yolu farklı anlamlarla yoğunlaştırılmış görsel bir anlatım en doğru yoldur. Film; bir fikri, düşünceyi benimsetmenin en dolaysız yöntemidir. Film okuma atölyesine katılanlar için sinema filmini üreten kişinin yansıtmak istediği büyülü dünyanın büyüsünü bozmayı hedefliyoruz. 

Yöntemi: Atölyenin ilk haftalarında temel bilgilerin sunulduğu dersler işlenecektir. Daha sonraki haftalarda ise filmler üzerinde öğrenci-hoca etkileşimli bir çalışma yürütülecektir. Atölye katılımcıları işlenen konuları tartışacak, soru ve cevaplarla, katılımcıların aktif katılımlarıyla ortaya çıkan zihinsel etkinlikten elde ettiklerini ortaya koyabileceklerdir. Atölyenin katılımcıları tarafından kaleme alınan sinema yazıları açılacak bir blogda yayınlanacak, katılımcılar birbirlerin deneyimlerini takip etme, tartışma, yorum yapma ve eleştirme imkanı bulacaktır. 

 

Gün: Çarşamba

Saat: 17.30

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2.Kat