İbrahim Halil Üçer, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam
Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı Ebû Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği
başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını savundu. 2010-2011 eğitim yılında
McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu.
2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi
doktoru oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak
görev yapan Üçer’in yayımlanan çalışmaları arasında İbn Sînâ Felsefesinde Suret,
Cevher ve Varlık ve İslam Düşünce Atlası gibi eserler bulunmaktadır. Halihazırda
Taşköprîzâde külliyatının neşri, İslam düşüncesinde insan tanımları, İbn Sînâ epistemolojisi
ve İslam düşünce tarihi yazımında dönemlendirme sorunu gibi başlıklar üzerinde çalışmaktadır.