Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Emperyalizmi Anlamak:
Emperyalizmin Kaynakları ve Sonuçları” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2010 yılında
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu
Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori,
sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve
Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx and Weber on Oriental Societies,
Türkiye’de Toplumsal Değişim gibi kitapları ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.