1968 yılında Kayseri’de doğdu. Uzun yıllar spor ve müzikle ilgilendi. 1990 yılından
itibaren Susku, Eşik, Harman, Yediiklim, Düşçınarı, Kavram Karmaşa, Şiiri Özlüyorum,
Hayal, İmlasız, Sühan, Bireylikler dergilerinde yazı şiirlerini yayımladı. Yediharf ve İmlasız
başta olmak üzere bu dergilerin bazılarının oluşumunda da yer aldı. Muhtelif gazetelerde
yerel gazetecilik deneyimleri oldu. İlayda, Beytül Ahzan, Risale-i Dürr’iye, Okuma Notları,
Geride Kalanlar Kitabı, Yağmur Divanı ve Yazarlık Üzerine Notlar isimli kitaplarıbulunuyor.
Evli ve iki çocuk babasıdır.