1975’te Keskin, Kırıkkale’de doğdu. 1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde “Mukâtil bin Süleyman’ın Kur’ân’ı Te’vîl Yöntemi” başlıklı
teziyle yüksek lisansını, 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde “Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik,
Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012
yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent
Doktor olarak göreve başlayan Ömer Türker “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik
Bilginin İmkânı Sorunu” adlı telif eserinin yanı sıra çok sayıda makaleye ve
tercümeye imza atmıştır.