Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilahiyat bölümü mezunudur.  Yüksek Lisans eğitimini yine Selçuk Üniversitesinde din sosyolojisi üzerine yapmıştır. Doktora eğitimini Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde felsefe ve din bilimleri alanında din sosyolojisi üzerine yapmıştır. Toplumsal yapı ve değişme, din grupları sosyolojisi, modernleşme, sekülerleşme ve din gibi konularda araştırmalar yapan Çelik, 2003-2007 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesinde bölüm başkanlığı; 2007-2010 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği; 2011-2015‘de Akademik Kurul üyeliği ve halen Erciyes Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü yapmaktadır. Sosyal Zaman ve Din, İsim Kültürü ve Din, Sehirleşme ve Din, Kur’an’da Toplumsal Değişme başlıca eserleri arasındadır.