Şehir Okumaları Atölyesi
Yusuf Yerli

Amaç: Bu atölyenin üç temel amacı vardır. Birincisi; ŞEHİR kavramı, fikri,
felsefesi, tarihi, teorileri üzerinde okumalar yapıp, tartışmak. İkincisi; çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirleri; karşılaştırmalı medeniyetler tarihi
üzerinden okumak, anlamak ve anlamlandırmak. Üçüncüsü; Şehir Okumaları atölyesinde
her bir katılımcının derslere aktif olarak katılmasını ve atölye sonunda bir şehri tüm
yönleriyle tanıtabilecek birikime sahip olmasını sağlamak.

Yöntem: Atölye öğrencilerine sahasında otorite kabul edilmiş isimlerce yazılan
temel kaynaklardan bazıları hediye edilecektir. Bu kitaplar ve ders notları üzerinden
farklı medeniyetlerden seçilen şehirler mukayeseli olarak anlatılacaktır.

Kapsam: Bu atölyede derinlemesine incelenecek olan şehirleri şöyle sıralayabiliriz:

-Mekke-Medine-Kudüs-Şam-Halep-Kahire-Bağdat-Isfahan-Semerkant-Sn Petesburg
-Saraybosna-Budapeşte-Viyana-Londra-Paris-Roma-Newyork- Moskova-Atina- İstanbul
-Bursa-Konya-Edirne-Mardin-Amasya-Urfa-Antakya-Erzurum-Sivas-Kayseri

 

Gün: Cuma

Saat: 17.30

Yer: Milli Mücadele Müzesi