Sosyal Bilimlerde Saha Araştırmaları 
Aylin Yonca Gençoğlu

Sosyal Bilimlerde Saha Araştırmaları I: Nicel Araştırma Yaklaşımı

Amaç:  Atölyenin amacı sosyal bilimler alanında saha araştırması yapma mantığı ve becerisinin atölye katılımcılarına kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda atölye katılımcıları, bir saha çalışmasına bilimsel niteliğini veren konu, amaç, teori ve yöntem seçimi arasındaki ilişkiye dayalı olarak proje yazma ve uygulama konusunda yetiştirilecektir.  Ayrıca atölye çalışması sonunda her bir katılımcının SPSS programını kullanmayı öğrenmiş olması hedeflenmektedir.

Kapsam: Atölyenin kapsamını bir saha araştırmasının nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde nasıl yapılacağı ve nicel analizin nasıl yürütüleceği oluşturmaktadır. Atölye boyunca nicel araştırma metodolojisi paradigma, teori ve yöntem ilişkisi temelinde uygulamalı bir şekilde anlatılacaktır. Bu çerçevede her bir katılımcı bir nicel araştırma projesi hazırlayacak, sahadan verileri toplayacak, analiz edecek, yorumlayacak ve araştırmanın raporunu yazacaktır. Saha araştırmaları, katılımcılarla yapılacak istişarelerin neticesine göre ikişerli veya üçerli gruplar halinde katılımcıların ilgi duydukları konular belirlenerek gerçekleştirilecektir.

Yöntem: Bu atölye yoğun bir okuma ve sahada çalışması sürecine dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Başlangıç dersleri saha araştırması ve nicel araştırma yaklaşımı mantığının istenen okumalar ekseninde tartışılmasına ayrılmıştır. Bu süreçte katılımcılardan okumalarını yapmaları ve derslere aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Ardından katılımcıların ilgi alanlarına göre saha araştırma konuları ile grupları belirlenecektir. Dönem boyunca her bir grup kendi saha araştırmasını aşama aşama gerçekleştirecek ve derslerde grupların saha araştırmalarında yaptıkları faaliyetler değerlendirilerek bir sonraki aşamada yapılması gerekenler anlatılacaktır.

 

Not: Öğrenci katılımı mülakatla belirlenecektir.

Gün: Cumartesi

Saat: 09.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi