Yazarlık Atölyesi
Mustafa İbakorkmaz

Kapsamı: Soru sorma, sorunlarla karşılaşma ve sorgulamadan başlayarak; bilgi, zihniyet, kuram, anlam, düşünce, muhakeme gibi düşünceyi temel alan konularda her biri iki hafta sürecek okuma, düşünsel egzersiz yapma üzerine kurulu olarak okuma ve yazma deneyleri gerçekleştirilecektir. Büsam eğitimlerine temel olan; varlık, bilgi, değer, zaman, mekan ve siyaset konularına farklı cephelerden bakarak diğer seminer ve atölyelerle bağ kuran, katkı yapmayı amaçlayan okumalar ve düşünce deneyleri yapılacaktır. Bu deneyler yazıyı da dahil eden çalışmalarla somut hale getirilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede, farklı birer düşünce ve anlam dünyası olarak yer yer felsefe, tasavvuf, sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden yararlanılacaktır.

Amacı: Yazarlık atölyesinde, özellikle yazma arzusu/isteği duyan
gençlere, yazmak için gereksinim duydukları cesaretin kazandırılması amaçlanmaktadır. Gerek gençlerin öğrencilik dönemleri, akademik kariyerleri, gerekse hayatlarının geri
kalanında sürdürmek istedikleri yazma eylemi karşısında baş başa kaldıkları zorlukların aşılması için gereken yöntemleri kendi tecrübeleri ile birlikte araştırmak ve kazandırmaya çalışılacaktır. Yazmanın bir düşünce biçimi olduğu hem yazarların örnek metinleri, hem de atölye katılımcıların kendi yazdıkları metinler üzerinden değerlendirilecektir. Bununla birlikte okuma ve yazma deneyleri ile yazı türlerinin imkanlarından yararlanmanın yolları
araştırılacaktır. Bu deney ve araştırmalarda katılımcıların hangi yazı türüne eğilimli oldukları ortaya çıkarılacak, bu türde ilerlemek için gerekli donanımın sağlanması için katkıda bulunulacaktır. En kişisel güncelerin bile zaman içerisinde belge değeri kazanabileceği gibi ilimdeki gelişmelerin de okumak kadar yazmakla, kayıt altına almakla doğrudan bağlantıları incelenecek ve tartışılacaktır. Medeniyetlerin ve geleneğin zaman içerisinde nesilden nesile nakil edilirken yazının önemi ve yeri konusu tartışmaya açılacaktır. Bu atölyede, zaman içerisindeki değişim, gelişim ve farklılaşmalar 10 hafta sürecek atölyenin sonunda değerlendirilecektir.

Yöntemi: Dersler karşılıklı ve etkileşimli bir şekilde yürütülecektir. Atölye katılımcıları işlenen konuları tartışacak, soru ve cevaplarla, katılımcıların aktif katılımlarıyla ortaya çıkan zihinsel
etkinlikten elde ettiklerini ortaya koyabileceklerdir. Atölyenin amacı olan okuma ve yazma deneylerinden istenen amaca ulaşılabilmesi için, katılımcılar her dersin sonunda belirlenen
yazı deneylerini gerçekleştirerek bir sonraki derse katılacaktır. Yazı deneyleri açılacak bir blogda yayımlanacak, katılımcılar birbirlerin deneyimlerini takip etme, tartışma, yorum yapma ve eleştirme imkanı bulacaktır. Dönem sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından her katılımcıdan bir yazı seçilerek, bir seçki oluşturulacaktır.

Gün: Salı

Saat: 17.30 – 19.30

Yer: Milli Mücadele Müzesi